Biffi IMVS2 Linear

https://biffi.it/en-us/biffi-products/biffi-controls/biff-imvs2